Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego„ O Puchar Starosty Złotoryjskiego ” Złotoryja 17 września 2017 r.


                                                                                       

        REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego„ O Puchar Starosty Złotoryjskiego ”
Złotoryja 17 września 2017 r.

—————————————————————————————————————
I .   CEL WYŚCIGU
– Promocja powiatu złotoryjskiego i walorów turystyczno- krajoznawczych,
– Propagowanie zdrowego stylu życia,
– Popularyzacja kolarstwa masowego,
– Promocja aktywnej formy wypoczynku,
II.   ORGANIZATOR

 – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17  www.karkonoskiestowarzyszenie.pl

III .   WSPÓŁORGANIZATOR

– Starostwo Powiatowe w Złotoryi  Pl. Niepodległości 8,

IV .  KLASA WYŚCIGU

Wyścig z Kalendarza  Masters i  Cyklosport  zaliczany do Challenge Górskiego  KSC

 

V .   UCZESTNICTWO I  KATEGORIE

–  prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję MASTERS , Cyklosport ,Kobiety Open( powyżej 18 lat) na rok 2017, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC – startowe wg stawek na 2017 rok

Ponadto dopuszcza się w wyścigu  start zawodników bez licencji posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie OC , NW w kategorii Nizrzeszeni Mężczyzn(Amator)   po wypełnieniu oświadczenia

 

VI .  BIURO WYŚCIGU – Pawilon na boisku  sportowym w Rokitnicy  w  dniu  17.09.2017

w  godz.8.30-10.30     Odprawa techniczna godz.10.35

 

VII  .     NAGRODY

–     Zwycięzca otrzymuje Puchar w każdej  kategorii

–   Trzech pierwszych zawodników otrzymuje  nagrody rzeczowe w przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii nagrody będą wręczane tylko zwycięzcy

 

VIII.  KONTROLA ANTYDOPINGOWA

–    Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i Pzkol

 

  1. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 17.09.2017  około godz.15 .00 na boisku sportowym

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają nagród.

 

X . KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

 

XI  .      SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

– wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami   PZKol

– wyścig odbędzie się przy  częściowo ograniczonym ruchu drogowym , obowiązuja przepisy ruchu drogowego      na trasie okrężnej –  długość rundy 10 km(start)Kozów>Wysocko(początek rundy)Brennik> Czartowice> Kozów> Wysocko(koniec rundy) meta Wysocko.

– Kolejność startu zostanie podana na odprawie technicznej o godz. 10.35

–  start    Kozów        godz.11.00

–  meta   Wysocko  ok. godz.15.00

Opis trasy:

0,0 km  Kozów Start 1,9 km dojazd do rundy

————————————————————
0,0 km – Wysocko początek rundy/Meta
1,0 km – Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 364 (przejazd kolejowy )znak STOP-  prosto

2,5 km – Brennik – prosto,
3,3 km – Brennik  skrzyżowanie– skręt w lewo,
4,9 km – Czartowice – ostry skręt w lewo,
5,1 km – skrzyżowanie dróg – skręt w lewo,
7,4 km – Kozów  znak STOP( przejazd kolejowy )- prosto,
8,1 km – Kozów –skręt w lewo,
9,4 km – Wysocko – skręt w lewo,
9,7 km – Wysocko – skręt w lewo,
10,0 km -Wysocko – koniec rundy.

 

– dystanse :

kat. Cykosport      19 -29 lat                                                 dystans   70 km    ( 7 okr.)

kat. Masters M30   30-39 lat                                                        dystans   70  km   ( 7 okr.)

kat. Masters M40  40 -49 lat                                           dystans   70  km   ( 7 okr.)

kat. Masters M50  50-59 lat                                                         dystans   60  km   ( 6 okr.)

kat. Masters M60  60-69 lat                                                         dystans   50  km   ( 5 okr.)

kat. Niezrzeszeni Mężczyzn(Amator)18 lat – wzwyż          dystans   50 km    ( 5 okr.)

kat. Masters M70  70 lat wzwyż                                                  dystans   30  km   ( 3 okr.)

kat. Kobiety Open  19 lat i wzwyż                                       dystans   30 km    ( 3 okr.)

XIi. POMOC TECHNICZNA

–  w  wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy  pomocy technicznej

–  pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy początek rundy/mety

 

XIII .ZASADY FINANSOWANIA

–     koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator

–     koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy

–     opłata startowa  zgodnie z przepisami  PZKOL i Komisją Masters

–     kategorii  Masters ,Cyklosport,Amator – startowe 40 PLN

XIV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                     

Komisję sędziowską wyznacza  Dzkol  z listy komisarzy w porozumieniu z organizatorem

–     Sędzia Główny – Wiesław Kucab   tel. 607 495 737  e-mail   wiesio_k@op.pl

–     każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność

–     podczas wyścigu obowiązują kaski

–     organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy

–     organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu

–     impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora :

– Michał Włoszczowski   –  Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze  tel. kom  697 916 806

– Aleksandra Kucab                         KSC w Jeleniej Górze  tel. kom  609 185 286

     NOCLEGI (zawodnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie)

Pałac w Krotoszycach ul. Parkowa 3 59-223 Krotoszyce tel. 76/8768-300 fax 76/8768-302

email: recepcja@palackrotoszyce.pl

-Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotoryji ul. Kolejowa 16 tel. 76/878 36 74 w godz.8.30-10.30 i 17.00- 19.00

 

ADRES  SZPITALA:

ZDZ Złotoryja ul. Hoża 11 tel 76/877 95