IX PUCHAR PIASTÓW SLASKICH W KOLARSTWIE PRZELAJOWYM 3-4.03.2018 Jelenia Góra


Regulamin+PPŚ+03-04.03.18+J.Góra

 

 

                                                                                                                       

  R E G U L A M I N

       IX  PUCHAR  PIASTÓW  ŚLĄSKICH

Mistrzostwa Dolnego Śląska

w kolarstwie przełajowym

pod Patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra

—————————————————————————————————————————-

Jelenia Góra  3-4.03.2018 

—————————————————————————————————————————-

  1. Cel wyścigu

– popularyzacja kolarstwa przełajowego

– promocja Miasta Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego.

– wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz  zdobywanie punktów

do Challengu przełajowego Masters  sezon 2017/2018

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym na 2018

  1. Organizator

– Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w  Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17

III. Współorganizator

 – Międzyszkolny  Ośrodek Sportu w  Jeleniej Górze ul. Złotnicza 12

  1. Termin i miejsce wyścigów :

   

dnia 3.03.2018 (sobota)    godz.12.00

                         I EDYCJA :  XII  Puchar   Prezydenta  Miasta  Jelenia Góra –  oraz   Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym   

Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik należący do klubu Dolnego Śląska lub posiadający licencje okręgu dolnośląskiego    

                             

dnia 4.03.2018 (niedziela)godz.11.00

                         II EDYCJA  –  FINAŁ  –  VI  PUCHAR  QUESTSPORT  oraz   XVI   Memoriał Jana  Kozłowskiego   

– zawody odbędą się  w Jeleniej Górze ul. Lubańska

– Biuro zawodów :   Stadion MOS  ul. Lubańska

 

ORIENTACYJNY PROGRAM  MINUTOWY NA I EDYCJE (sobota):

    09:00 – 10:30 Weryfikacja  zgłoszeń biuro zawodów  w dniu wyścigu
    10:30 – 11:00  Zapisy Dzieci  w dniu wyścigu
    11:15

11:30

– 11:25

– 11:45

Starty Dzieci

Starty Dzieci

    12:00

 

– 12:30

 

start kat. młodzik i Dziewczęta Open (juniorka     młodsza + młodziczka),Niezrzeszeni Kobiet
    12:35 – 13:15 start kat. junior mł. i Kobiety Open (Seniorka + Juniorka)
    13:20 – 14:05 start kat. masters  ,Niezrzeszeni Mężczyzn ,Cyklosport
    14:10 – 15:00 start kat. Elita, U23,junior
    15:30 – 16:00 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów i nagród

Podany harmonogram może ulec zmianie, w przypadku małej ilości startujących.

UWAGA  !!!!    :  Harmonogram na  II edycje godzinę wcześniej .

 

  1. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia na adres : Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów 58-506 Jelenia Góra

  1. Kiepury 61 /17 (email: ksc@opoczta.pl  tel. 607 495 737

–  Kategorie dzieci  bez opłaty startowej

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych :

Dzieci                                  4  –   6 lat                                     bez opłaty

Dzieci                                  7  –   8 lat                                     bez opłaty

Dzieci                                  9 –  10 lat                                     bez opłaty

Dzieci                                 11 – 12 lat                                    bez opłaty

Młodzik                             13 – 14 lat                                    bez opłaty

junior młodszy,                 15-16 lat                                      bez opłaty

junior                                 17-18 lat                                                  10,-zł

elita(orlik)                          19 lat i starsi                                            16,- zł(12,-zł)

Cyklosport                              18 lat do 29 lat                                  50,-zł

Masters M30                           30 lat do 39 lat                                  50,-zł

Masters  M40                          40 lat do 49 lat                                  50,-zł

Masters  M50                          50 lat  do 59 lat                                 50,-zł

Masters M60                           60 lat  do 69 lat                                 50,-zł

Masters M70                           70 lat  i  więcej                                  25,-zł

Niezrzeszeni Mężczyzn Open    19 lat i więcej                               50-zł

Niezrzeszeni Kobiet Open          19 lat i więcej                              50-zł

Młodziczka                       13-14 lat                                        bez opłaty

Juniorka młodsza            15-16 lat                                        bez opłaty

Juniorka                            17 -18 lat                                               10,-zł

Seniorka                            19 lat i starsze                                       10,-zł

Opłata startowa osobno  za każdy dzień wyścigu .

Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2018

i ważne badania lekarskie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol

Mistrzowie  Dolnego Śląska zostaną wyłonieni  w  15 kategoriach  .

Dzieci startują za pisemną zgodą rodziców(po uprzednim wypełnieniu oświadczenia i pod ich opieką)a  zawodnicy niezrzeszeni  po wypełnieniu oświadczenia w dniu zawodów.

  1. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol obowiązującymi dla kolarstwa przełajowego na sezon 2017/2018 i szczegółowym regulaminem.

Długość rundy wynosi  2500m  .

Okrążenia będą pokazywane, ostatnie okrążenie będzie sygnalizowane dzwonkiem.

Dzieci    4 – 6  lat               1   okrążenia mini

Dzieci    7-   8 lat                2  okrążenia mini

Dzieci    9- 10 lat                2  okrążenie  małe

Dzieci   11-12 lat                3  okrążenia  małe

Młodzik                                      20 min               Młodziczka                           20 min

Junior młodszy                          35 min              Juniorka młodsza                  30 min

Junior                                         50 min               Niezrzeszeni Kobiet Open   20 min

Masters M30,M40,M50             45 min               Juniorka                                 40 min

Niezrzeszeni Mężczyzn Open  40 min               Seniorka                                 40 min

Cyklosport                                 40 min

Masters  M60, M70                    30 min

Elita (orlik)                                   50 min

VII. Ograniczenia sprzętowe

OD SEZONU PRZEŁAJOWEGO 2016/2017 W KATEGORIACH JUNIOR MŁODSZY, JUNIORKA MŁODSZA ZAWODNICY MOGĄ RYWALIZOWAĆ TYLKO NA ROWERACH PRZEŁAJOWYCH ZGODNIE Z USTALENIAMI KOMISJI MASTERS I KOMISJI PRZEŁAJOWEJ PZKOL. ZARZĄD PZKol PRZYJĄŁ WNIOSEK W/W KOMISJI OD SEZONU PRZEŁAJOWEGO 2017/2018 W KATEGORIACH MASTERS I (30-39), II(40-49) OBOWIĄZUJĄ ROWERY PRZEŁAJOWE ZGODNIE Z PRZEPISAMI. ZAPIS DOTYCZĄCY WYŚCIGÓW W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM BRZMI NASTĘPUJĄCO. „W ROWERACH PRZEŁAJOWYCH SZEROKOŚĆ OPONY (MIERZONA W NAJSZERSZYM MIEJSCU) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 33 mm I NIE MOGĄ ONE ZAWIERAĆ ŻADNEGO RODZAJU KOLCÓW LUB ĆWIEKÓW. W KATEGORIACH III (50-59), IV (60 I STARSI) DOPUSZCZAMY ROWERY PRZEŁAJOWE ORAZ ROWERY GÓRSKIE MTB.

VIII. Klasyfikacja  Generalna indywidualna i drużynowa:

W klasyfikacji generalnej wyścigu zwycięża zawodnik ,który zdobędzie

największą ilość punktów.

W każdej edycji  punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :

I miejsce 15 pkt                VI miejsce 10 pkt           XI miejsce 5 pkt

II miejsce 14 pkt               VII miejsce 9 pkt            XII miejsce 4 pkt

III miejsce 13 pkt              VIII miejsce 8 pkt           XIII miejsce 3 pkt

IV miejsce 12 pkt              IX miejsce 7 pakt           XIV miejsce 2 pkt

V miejsce 11 pkt               X miejsce 6 pkt              XV miejsce 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.

Suma punktów zdobytych w 2-ch lub mniej edycjach .

Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.

Gdy będzie przykładowo 5 zawodników zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

  1. Finansowanie:

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator

  1. Pomoc techniczna:

Wg przepisów Pzkol

  1. Nagrody:

Dzieci     4 – 6 lat          nagrody rzeczowe , dyplomy

Dzieci     7 –  8 lat          nagrody rzeczowe, dyplomy

Dzieci     9- 10 lat          nagrody rzeczowe,  dyplomy

Dzieci    11-12 lat         nagrody rzeczowe ,  dyplomy

  a/Klasyfikacja  I  i  II edycji :

 

-Indywidualnie

Puchar  I miejsce

Nagrody finansowe lub rzeczowe  I –III miejsce

-Drużynowo(klub)

Puchar     I  miejsce

 

 b/Mistrzostwa Dolnego Śląska(3.03.2018-sobota)

 

-Indywidualnie

Koszulka  MDŚ   I miejsce

Medale              I – III  miejsce

 

  c/Klasyfikacja  Generalna – Finał:

 

-Indywidualnie

Puchary lub nagrody rzeczowe od  I – III  miejsca  w każdej kategorii

 

-Drużynowo(klub)

Puchar od I do III   miejsca

 

XII. Postanowienia Końcowe:

– zawodnicy oraz dzieci  startują obowiązkowo w kaskach sztywnych

– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

– wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas  wyścigu           spowodowane przez uczestników

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione  lub  skradzione  podczas  trwania zawodów

– Organizator zapewnia opiekę medyczną ,obsługę sędziowską

–  Skład Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Dzkol w porozumieniu z organizatorem

– Organizator w porozumieniu z Sędzia Głównym zastrzega sobie prawo

decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych edycji :

– Michał Włoszczowski  – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów   Jelenia Góra

– Aleksandra Kucab – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów   Jelenia Góra

 

XIII.  Zakończenie zawodów:

Ogłoszenie wyników końcowych i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach około godz. 15.30 (sobota) i  ok.  14.30. (niedziela)

 

Szpital  Wojewódzki  58-506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6  tel.: 075-753-7100                                                                      

====================================================================

Baza noclegowa:

Hotel Cieplice  Jelenia Góra ul. Cervi 11  www.hotelcieplice.pl  tel. 75-755 1041

 

   

 

Dofinansowane przez Miasto

Jelenia Góra

 

 

Regulamin zatwierdzono    11.02.2018 r.       DZKol / – / Sławomir Marczewski