II Ogólnopolski Wyścig Kolarski „ Szlakiem Bitwy Kaczawskiej ” Krotoszyce 20 sierpnia 2017 r


REGULAMINII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „ Szlakiem Bitwy Kaczawskiej ” Krotoszyce 20 sierpnia 2017 r.

—————————————————————————————- I. CEL WYŚCIGU

– Promocja powiatu legnickiego i walorów turystyczno – krajoznawczych,

– Propagowanie zdrowego stylu życia,

– Popularyzacja kolarstwa masowego,

– Promocja aktywnej formy wypoczynku,

II. ORGANIZATOR

– Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61/17 www.karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. WSPÓŁORGANIZATOR

– Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46,

IV. KLASA WYŚCIGU

Wyścig z Kalendarza Dolnośląskiego, Masters i Cyklosport zaliczany do Challenge’u w kat. Juniorka, Orliczka, Seniorka i Masters oraz Challenge’u Górskiego KSC.

V. UCZESTNICTWO I KATEGORIE

– prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję MASTERS, Cyklosport, Kobiety Open (od 17 lat) na rok 2017, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC

– startowe wg stawek na 2017 rok. Ponadto dopuszcza się w wyścigu start zawodników bez licencji, posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie OC, NW w kat. Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) po wypełnieniu oświadczenia

VI. BIURO WYŚCIGU

– Hotel Pałac Krotoszyce ul. Parkowa 3 w dniu 20.08.2017 w godz.8.30-10.30 Odprawa techniczna – godz.10.45

VII. NAGRODY

– Trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe w przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii nagrody będą wręczane tylko zwycięzcy

VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

– Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i Pzkol

IX. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 20.08.2017 około godz.15.00 Hotel Pałac Krotoszyce. Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają nagród.

X . KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

XI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

– wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol – wyścig odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, obowiązują przepisy ruchu drogowego na trasie okrężnej – długość rundy 9,7 km (start/meta) Krotoszyce> Krajów> Krajewo Górne> Krotoszyce.

– Kolejność startu zostanie podana na odprawie technicznej o godz. 10.45

– start Krotoszyce godz. 11.00

– meta Krotoszyce ok. godz. 15.00

Opis trasy:

0,0 km – Krotoszyce Start/Meta

0,5 km – Skrzyżowanie dróg skręt w lewo za mostem(początek rundy )

2,4 km – Święciany – skręt w praw

4,2 km – Krajów 4,7 km – skrzyżowanie dróg prosto

4,9 km – skrzyżowanie dróg – prosto,

5,5 km – skrzyżowanie dróg skręt w lewo,

5,9 km – skrzyżowanie dróg skręt w prawo,

6,5 km – skrzyżowanie – skręt w prawo,

6,9 km – Premia Górska 7,4 km – skręt w lewo !!!

7,8 km – skręt w prawo 8,9 km – skręt w prawo

9,5 km – skręt w lewo

10,2 km – skręt w lewo(koniec rundy)

– dystanse :

kat. Cykosport 19 – 29 lat dystans 70 km ( 7 okr.)

kat. Masters M30 30 – 39 lat dystans 70 km ( 7 okr.)

kat. Masters M40 40 – 49 lat dystans 70 km ( 7 okr.)

kat. Masters M50 50 – 59 lat dystans 60 km ( 6 okr.)

kat. Masters M60 60 – 69 lat dystans 50 km ( 5 okr.)

kat. Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) 19 lat – wzwyż dystans 50 km ( 5 okr.)

kat. Masters M70 70 lat i wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)

kat. Kobiety Open 17 lat i wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)

XII. POMOC TECHNICZNA

– w wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy pomocy technicznej,

– pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy wjazdu na rundę.

XIII. ZASADY FINANSOWANIA

– koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator

– koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy

– opłata startowa zgodnie z przepisami PZKol i Komisją Masters – 40 PLN

– kategorii Amator – startowe 40 PLN

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Komisję sędziowską wyznacza Dzkol z listy komisarzy w porozumieniu z organizatorem

– Sędzia Główny – Wiesław Kucab tel. 607 495 737 e-mail: wiesio_k@op.p

l – każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność

– podczas wyścigu obowiązują kaski

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy

– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu

– impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora :

– Michał Włoszczowski – Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze tel. kom 697 916 806

– Aleksandra Kucab KSC w Jeleniej Górze tel. kom 609 185 286

NOCLEGI (zawodnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie)

– Pałac w Krotoszycach ul. Parkowa 3 59-223 Krotoszyce tel. 76/8768-300 fax 76/8768-302 email: recepcja@palackrotoszyce.pl

– Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotoryi ul. Kolejowa 16 tel. 76/878 36 74 w godz.8.3 -10.30 i 17.00 – 19.00

ADRES SZPITALA: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Regulamin zatwierdzono dnia: 16.07.017 r. DZKol Wocław: Z. Jaszowski