Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Starosty Złotoryjskiego WYSOCKO -17.09.2017 r.


Regulamin+Wyścigu+O+Puchar+Starosty+Złotoryjskiego+-+Wysocko+17.09.2017

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „O Puchar Starosty Złotoryjskiego” Wysocko 17 września 2017 r.
——————————————————————————————————— I . CEL WYŚCIGU – Promocja powiatu złotoryjskiego i walorów turystyczno- krajoznawczych, – Propagowanie zdrowego stylu życia, – Popularyzacja kolarstwa masowego, – Promocja aktywnej formy wypoczynku,
II. ORGANIZATOR
– Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61/17 www.karkonoskiestowarzyszenie.pl
III. WSPÓŁORGANIZATOR
– Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8,
IV. KLASA WYŚCIGU
Wyścig z Kalendarza Masters i Cyklosport zaliczany do Challenge Górskiego KSC
V. UCZESTNICTWO I KATEGORIE
– prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję MASTERS, Cyklosport, Kobiety Open (powyżej 18 lat) na rok 2017, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC – startowe wg stawek na 2017 rok
Ponadto dopuszcza się w wyścigu start zawodników bez licencji posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie OC, NW w kategorii Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) po wypełnieniu oświadczenia
VI . BIURO WYŚCIGU – Pawilon na boisku sportowym w Rokitnicy w dniu 17.09.2017 w godz.8.30 – 10.30 Odprawa techniczna godz. 10.35
VII. NAGRODY
– Zwycięzca otrzymuje Puchar w każdej kategorii
– Trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe w przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii nagrody będą wręczane tylko zwycięzcy
VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
– Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol
IX. CEREMONIA DEKORACJI Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 17.09.2017 około godz.15 .00 na boisku sportowym
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają nagród.
X . KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/
XI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
– wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol – wyścig odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, obowiązują przepisy ruchu drogowego na trasie okrężnej – długość rundy 10 km: (start) Kozów>Wysocko (początek rundy) Brennik> Czartowice> Kozów> Wysocko (koniec rundy) meta Wysocko.
– Kolejność startu zostanie podana na odprawie technicznej o godz. 10.35
– start Kozów godz.11.00
– meta Wysocko ok. godz.15.00

Opis trasy:
0,0 km – Kozów Start 1,9 km dojazd do rundy
———————————————————— 0,0 km – Wysocko początek rundy/Meta 1,0 km – Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 364 (przejazd kolejowy) znak STOP – prosto
2,5 km – Brennik – prosto, 3,3 km – Brennik skrzyżowanie – skręt w lewo, 4,9 km – Czartowice – ostry skręt w lewo, 5,1 km – skrzyżowanie dróg – skręt w lewo, 7,4 km – Kozów znak STOP( przejazd kolejowy ) – prosto, 8,1 km – Kozów – skręt w lewo, 9,4 km – Wysocko – skręt w lewo, 9,7 km – Wysocko – skręt w lewo, 10,0 km – Wysocko – koniec rundy.
– dystanse :
kat. Cykosport 19 – 29 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M30 30 – 39 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M40 40 – 49 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M50 50 – 59 lat dystans 60 km ( 6 okr.)
kat. Masters M60 60 – 69 lat dystans 50 km ( 5 okr.)
kat. Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) 18 lat – wzwyż dystans 50 km ( 5 okr.)
kat. Masters M70 70 lat wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)
kat. Kobiety Open 19 lat i wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)
XII. POMOC TECHNICZNA
– w wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy pomocy technicznej
– pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy początek rundy/mety
XIII. ZASADY FINANSOWANIA
– koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator
– koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy
– opłata startowa zgodnie z przepisami PZKOL i Komisją Masters – kategorie: Masters, Cyklosport, Amator – startowe 40 PLN
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komisję sędziowską wyznacza DZKol z listy komisarzy w porozumieniu z organizatorem
– Sędzia Główny – Wiesław Kucab, tel. 607 495 737 e-mail: wiesio_k@op.pl
– każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność
– podczas wyścigu obowiązują kaski
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu
z Sędzią Głównym wyścigu
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora :
– Michał Włoszczowski – Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze tel. kom 697 916 806
– Aleksandra Kucab KSC w Jeleniej Górze tel. kom 609 185 286
NOCLEGI (zawodnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie)
Pałac w Krotoszycach ul. Parkowa 3, 59-223 Krotoszyce, tel. 76/8768-300 fax 76/8768-302
email: recepcja@palackrotoszyce.pl
-Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotoryi ul. Kolejowa 16, tel. 76/878 36 74 w godz.8.30 -10.30
i 17.00 – 19.00
ADRES SZPITALA:
ZDZ Złotoryja, ul. Hoża 11, tel. 76/877 95
Regulamin zatwierdzono dnia: 12.08.2017 r.
DZKol Wrocław: Z. Jaszowski