V Czasówka Gorzanowicka – VII Edycja Czasówek Karkonoskich – Finał


ReREGULAMIN
CZASÓWEK KARKONOSKICH VII EDYCJA FINAŁ
V CZASÓWKA GORZANOWICKA
Jazda indywidualna na czas POGWIZDÓW – GORZANOWICE
30 września 2017 r.
I. Cel wyścigu
– promocja gmin Paszowic i Bolków oraz województwa Dolnośląskiego
– popularyzacja sportu kolarskiego
II. Organizator
– Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www . karkonoskiestowarzyszenie.pl , tel. kom 607 495 737
III. Współorganizator
– Wójt Gminy Paszowice
– Gminno – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
IV. Klasa wyścigu Wyścig z kalendarza dolnośląskiego i kalendarza Masters, punktowany do challenge’u Masters oraz challenge’u Górskiego KSC.
V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł., junior, senior, Cyklosport i Masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz kategoria Niezrzeszeni Open ( prawo startu po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2017 oraz
badania lekarskie.
VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Pogwizdów-Gorzanowice /k Bolkowa
w dniu 30.09.2017r. Biuro wyścigu:
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 godz.11.00
w biurze zawodów.
– odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.15
– Start : godz.12.15 Pogwizdów
– meta : Gorzanowice
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
– jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach (* w tym kategoria Niezrzeszeni Open) .
W dniu 30.09.2017r. (sobota) Dystans 4300 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym zamkniętym pod górę,
Zakończenie około godz. 15.30 ( Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16).
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 – 14 lat rocznik 2004 – 2003
Junior/ka mł. 15 – 16 lat rocznik 2002 – 2001
Junior/ka 17 – 18 lat rocznik 2000 – 1999
Senior/ka 19 – lat rocznik 1998 i starszy/a
Cyklosport 19 – 29 lat rocznik 1998 – 1988
Masters Kobiety K30+ 30 – lat rocznik 1987 i starsze
Masters Kat. M30 30 – 39 lat rocznik 1987 – 1978
Kat. M40 40 – 49 lat rocznik 1977 – 1968
Kat. M50 50 – 59 lat rocznik 1967 – 1958
Kat. M60 60 – 69 lat rocznik 1957 – 1948
Kat. M70 70 – i starsi rocznik 1947 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)
VIII. Klasyfikacja :
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów .
W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce – 15 pkt VI miejsce – 10 pkt XI miejsce – 5 pkt
II miejsce – 14 pkt VII miejsce – 9 pkt XII miejsce – 4 pkt
III miejsce – 13 pkt VIII miejsce – 8 pkt XIII miejsce – 3 pkt
IV miejsce – 12 pkt IX miejsce – 7 pkt XIV miejsce – 2 pkt
V miejsce – 11 pkt X miejsce – 6 pkt XV miejsce – 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 5-ciu edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .
IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i Kalendarza Masters na rok 2017 Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.
X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .
XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii
XII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC
XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
– Michał Włoszczowski Wiceprezes Zarządu KSC
– Aleksandra Kucab KSC
Adres szpitala:
NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne, 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3
tel/fax (76) 870 30 11 lub 14, 15
Regulamin zatwierdzono dnia: 30.08.2017
DZKol Wrocław: Z. Jaszowskigulamin+7+Edycja+-+V+Czasówka+Gorzanowicka+30.09.2017 (7)aktualny