XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji „Wiosny Cieplickiej” 28.04.2018 Jelenia Góra


___________________________________________________________________________________
XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji „Wiosny Cieplickiej”
28.04.2018 – Jelenia Góra
________________________________________________________________________________
I. Cel wyścigu
– popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– promocja miasta Jelenia Góra
– popularyzacja walorów kulturalnych i turystycznych ziemi jeleniogórskiej
II. Organizator
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
III. Współorganizator
Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice”
IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE’U DZKol
oraz Kalendarza Masters
V. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig odbędzie się na okrążeniu przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym zgodnie z przepisami PZKol i obowiązującym regulaminem.
Każde okrążenie będzie punktowane ( co trzecie 5, 3, 2, 1 pkt., pozostałe 2, 1 pkt. )
Zwycięzcą kryterium zostaje ten zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów
i ukończy wyścig. Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.
VI. Termin i trasa
Kryterium odbędzie się w dniu 28 kwietnia (sobota) 2018 r. w Jeleniej Górze – Cieplice Zdrój
ul.Cervi (start i meta) – Hotel Cieplice >Cervi >Cieplicka >Pułaskiego >Staszica >Cervi , długość jednego okrążenia 1900 m
VII. Uczestnictwo
– kategorie wiekowe :
– kat. Dzieci 6 – 8 lat (rocznik 2012 – 2010)
– kat. Dzieci 9 – 10 lat (rocznik 2009 – 2008)
– kat. Dzieci 11 – 12 lat (rocznik 2007 – 2006)
dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i pod ich obecnością
– kat. Żak/kini 11 – 12 lat (rocznik 2007 – 2006)
– kat. Młodzik/czka 13 – 14 lat (rocznik 2005 – 2004)
– kat. Junior/ka mł. 15 – 16 lat (rocznik 2003 – 2002)
– kat. Kobiety Open 17 – i starsze (rocznik 2001 – …….)
– kat. Cyklosport 18 – 29 lat (rocznik 2000 – 1989)
– kat. Masters M 30 30 – 39 lat (rocznik 1988 – 1979)
– kat. Masters M 40 40 – 49 lat (rocznik 1978 – 1969)
– kat. Masters M 50 50 – 59 lat (rocznik 1968 – 1959)
– kat. Masters M 60 60 – 69 lat (rocznik 1958 – 1949)
– kat. Masters M 70 70 – i starsi (rocznik 1948 – ……..)
– kat. Mężczyźni niezrzesz. Open (18 lat skończone i starsi
( po wypełnieniu oświadczenia)
W kategorii Żak, Młodzik/czka, Junior/ka mł. , Cyklosport i Masters – obowiązuje posiadanie aktualnej licencji kolarskiej na 2018 rok oraz badań lekarskich. Ponadto wszystkie kategorie obowiązują kaski kolarskie sztywne.
VIII. Dystans
– kat. Dzieci 6 – 8 lat dystans 500 m na kreskę
– kat. Dzieci 9 – 10 lat dystans 1900 m ( 1 okr.) na kreskę
– kat. Dzieci 11 – 12 lat dystans 1900 m ( 1 okr.) na kreskę
– kat. Żak/kini 11 – 12 lat dystans 3800 m ( 2 okr.) na kreskę
– kat. Młodzik 13 – 14 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
– kat. Młodziczka 13 – 14 lat dystans 11,4 km ( 6 okr.) na punkty
– kat. Juniorka mł. 15 – 16 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
– kat. Junior mł. 15 – 16 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
– kat. Cyklosport 18 – 29 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
– kat. Masters M30 30 – 39 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
– kat. Masters M40 40 – 49 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
– kat. Masters M50 50 – 59 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
– kat. Masters M60 60 – 69 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
– kat. Masters M70 70 i starsi dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
– kat. Mężczyzn Niezrz. Open dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
– kat. Kobiety Open dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
IX. Zgłoszenia
Przyjmowanie zgłoszeń w biurze wyścigu Hotel Cieplice ul.Cervi) w dniu 28 kwietnia 2018 r. (sobota) dla kategorii dzieci od 9.00 do 10.00, dla kategorii żak, młodzik, junior/ka mł., Mężczyźni niezrzeszeni Open, Kobiety Open, Cyklosport i Masters od godz. 8.30 do godz.10.20
Program minutowy kryterium
godz. 10.20 odprawa techniczna dla kat. Żak, Młodzik, Junior mł.,
Cyklosport, Mężczyżni niezrzeszeni Open, Kobiety Open i Masters
godz. 10.30 start kat. Dzieci 6 – 8 lat
godz. 10.35 start kat. Dzieci 11 -12 lat
godz. 10.35 start kat. Dzieci 9 – 10 lat
godz. 10.45 start kat. Żak/kini
start kat. Młodziczka
start kat. Młodzik
start kat. Juniorka mł.
start kat. Junior mł.
start kat. Masters M30, M40, Cyklosport
Mężczyźni Niezrz. Open
start kat. Masters M50, M60 ,
Masters M70, Kobiety Open
godz. 16.00 zakończenie kryterium
X. Nagrody
Puchary I – III miejsca w kategorii Masters, Cyklosport, Niezrzeszeni Mężczyzn Open,
pozostałych kategoriach Puchar I miejsce, nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych
zawodników.
Dla dzieci pamiątkowe medale do 6 miejsca i dyplomy dla wszystkich oraz drobne upominki
w rozbiciu na dziewczęta i chłopców.
XI. Zasady finansowania
Organizatorzy pokrywają koszty zabezpieczenia medycznego, organizacyjnego, komisji
sędziowskiej i inne wydatki związane z organizacją wyścigu. Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol. Kategoria Masters i Niezrzeszeni Mężczyzn Open opłata startowa 50 zł.
Dzieci startują bez opłaty startowej.
XII. Postanowienia końcowe.
Komisję sędziowską powoła DZKol w porozumieniu z organizatorem.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby
towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
skradzione, zagubione lub zniszczone przed, w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych. Ponadto prawo startu mają zawodnicy posiadający badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NW i OC XIII. Osoby odpowiedzialne za organizacje imprezy : – Michał Włoszczowski – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra – Aleksandra Kucab – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra Adres szpitala: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej JELENIA GÓRA, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 75 75-37-100 Noclegi:
Hotel Cieplice: Hotel “Cieplice“ MEDI & SPA
Jelenia Góra ul. Cervi 11 www.hotelcieplice.pl tel. 75-755 1041
Regulamin zatwierdzono dnia: 16.03.2018.
DZKol Wrocław: Zbigniew Jaszowski


Mapka Kryte
rium 2018