Cykl Czasówek Karkonoskich : I EDYCJA – XIV Czasówka Sudecka 29.04.2018 Podgórzyn-Przesieka


                                     

    REGULAMIN

CZASÓWEK       KARKONOSKICH

I   EDYCJA

XIV  CZASÓWKA     SUDECKA

Jazda indywidualna na czas     PODGÓRZYN – PRZESIEKA

                                   29 kwiecień 2018 r.


  1. Cel wyścigu

– promocja Gminy Podgórzyn , Powiatu jeleniogórskiego, województwa     Dolnośląskiego

popularyzacja sportu kolarskiego

 II. Organizator

–  Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17

     www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator

–  Gmina  Podgórzyn ul. Żołnierska 14

IV. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza KSC punktowany do Challenge’u  Górskiego KSC   oraz kalendarza masters

V. Uczestnictwo

W wyścigu  uczestniczą  zawodnicy zaliczający się do kategorii :

młodzik, junior mł. , junior, senior ,Cyklosport i Masters  (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)

Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2018 oraz

badania lekarskie.

  1. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig rozegrany zostanie na trasie Podgórzyn-Przesieka /k Jeleniej Góry

w dniu  29.04 . 2018 r. (niedziela)

biuro wyścigu – Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE” ul. Żołnierska 13 , 

                                   58-562 Podgórzyn.

Zgłoszenia  będą przyjmowane w dniu wyścigu  od godz. 9.30 do godz.11.00

w biurze zawodów.

– odprawa techniczna w Biurze Zawodów  godz. 11.15

 

 – Start :  godz.12.00  Podgórzyn  obok Stacji Benzynowej

 

     – meta : Przesieka/droga Sudecka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

 

–  jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach

W dniu 29.04.2018r. (niedziela)  Dystans  7300 m.  Start zawodników co 1 min.

W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek

Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym  otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona

Zakończenie  około  godz. 15.30 –  Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE”

  1. Żołnierska 13 ,  58-562 Podgórzyn.                               

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:

Młodzik/czka                                   13 -14 lat    rocznik   2005-2004

Junior/ka mł.                                   15 -16 lat    rocznik   2003-2002

Junior/ka                              17 -18 lat    rocznik   2001-2000

Elita M , i Elita K                    19 –     lat    rocznik   1999 i starszy/a

Cyklosport                            18 – 29 lat    rocznik  2000 -1989

Masters Kobiety   K30+       30 –     lat    rocznik   1988 i starsze

Masters          Kat. M30        30 – 39 lat    rocznik  1988-1979

Kat. M40        40 – 49 lat    rocznik  1978-1969

Kat. M50        50 – 59 lat    rocznik  1968-1959

Kat. M60        60 – 69 lat    rocznik  1958-1949

Kat. M70        70 – i   starsi  rocznik  1948 i starsi

Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M)  od 18 lat(skończone)(start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

 

VIII. Klasyfikacja :

 

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana  koszulka lidera  kobiet i mężczyzn.

W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich ,  zwycięża zawodnik ,który zdobędzie największą ilość punktów .

W każdej edycji  punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :

I miejsce        – 15 pkt           VI miejsce     – 10 pkt           XI miejsce      – 5 pkt

II miejsce       – 14 pkt           VII miejsce    –  9 pkt            XII miejsce     – 4 pkt

III miejsce      – 13 pkt           VIII miejsce    – 8 pkt            XIII miejsce    – 3 pkt

IV miejsce     – 12 pkt           IX miejsce      –  7 pkt            XIV miejsce   – 2 pkt

V miejsce      – 11 pkt           X miejsce      –  6 pkt            XV miejsce    – 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.

Suma punktów zdobytych w 6-ciu  edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich  .

Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.

Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

  1. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu w kategorii młodzik, junior mł. ,junior, elita wynosi wg stawek Pzkol na rok 2018, Masters ,cyklosport, niezrzeszeni 50,-zł , Masters powyżej 70 lat  25,-zł. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

  1. Pomoc techniczna:

Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone  żadne wozy techniczne .

  1. Nagrody:

Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji

Nagrody finansowe lub rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek,  nagradzany będzie tylko zwycięzca.

W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.

W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Pogwizdów-Gorzanowice)- Bolków 29.09.2018 r. :

Puchary lub nagrody rzeczowe od  I do III  miejsca  w każdej kategorii

XII. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską powoła organizator.

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

 – Włoszczowski  Michał    Wiceprezes   Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

– Kucab Aleksandra          Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

 ——————————————————————————————-

ADRES  SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel. 075-75-37-100

Noclegi:

Hotel Cieplice: Hotel “Cieplice“ MEDI & SPA

Jelenia Góra ul. Cervi 11  www.hotelcieplice.pl  tel. 75-755 1041