Cykl Czasówek Karkonoskich : III Edycja – Czasówka Rosochocka 23.06.2018 SICHÓW


 

 REGULAMIN

CZASÓWEK       KARKONOSKICH

III  EDYCJA

CZASÓWKA     ROSOCHOCKA

Jazda indywidualna na czas     SICHÓW – ROSOCHA

23 czerwca 2018 r.                   

  1. Cel wyścigu

 

– promocja Gminy Męcinka , powiatu Jaworskiego, województwa     Dolnośląskiego

popularyzacja sportu kolarskiego

 

II. Organizator

–  Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17

www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza  masters  punktowany challenge Górski  KSC

IV. Uczestnictwo

 

W wyścigu  uczestniczą  zawodnicy zaliczający się do kategorii :

młodzik, junior mł. , junior, senior ,Cyklosport i masters  (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)

Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2018 oraz

badania lekarskie.

  1. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig rozegrany zostanie na trasie Sichów – Rosocha  w dniu 23.06 . 2018 r. (sobota)

 biuro wyścigu –  ŚWIETLICA WIEJSKA W Sichowie

Zgłoszenia  będą przyjmowane w dniu wyścigu  od godz. 10.00 do godz.11.15

w biurze zawodów:

– odprawa techniczna w biurze Zawodów  godz. 11.30

–  Start :  godz.12.00  Sichów     201 n.p.m

– meta :                      Rosocha  464 n.p.m

  1. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

–  jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach

W dniu 23.06.2018 r. (sobota)  Dystans  5400 m.  Start zawodników co 1 min.

W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek

Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym  otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona

Zakończenie  około  godz. 14.00 –   Świetlica Wiejska w  Sichowie

 Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:

Młodzik/czka                                   13 -14 lat    rocznik   2005-2004

Junior/ka mł.                                   15 -16 lat    rocznik   2003-2002

Junior/ka                              17 -18 lat    rocznik   2001-2000

Senior/ka                              19 –     lat    rocznik   1998 i starszy/a

Cyklosport                            19 – 29 lat    rocznik   1999 -1989

Masters Kobiety   K30+       30 –      lat    rocznik   1988 i starsze

Masters          Kat. M30        30 – 39 lat    rocznik   1988-1979

Kat. M40        40 – 49 lat    rocznik   1978-1969

Kat. M50        50 – 59 lat    rocznik   1968-1959

Kat. M60        60 – 69 lat    rocznik   1958-1949

Kat. M70        70 – i   starsi  rocznik   1948 i starsi

Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M)  od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VII. Klasyfikacja :

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana  koszulka lidera  kobiet i mężczyzn.

W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich,  zwycięża zawodnik ,który zdobędzie

największą ilość punktów .

W każdej edycji  punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :

I miejsce        – 15 pkt           VI miejsce     – 10 pkt           XI miejsce      – 5 pkt

II miejsce       – 14 pkt           VII miejsce    –  9 pkt            XII miejsce     – 4 pkt

III miejsce      – 13 pkt           VIII miejsce    – 8 pkt            XIII miejsce    – 3 pkt

IV miejsce     – 12 pkt           IX miejsce      –  7 pkt            XIV miejsce   – 2 pkt

V miejsce      – 11 pkt           X miejsce      –  6 pkt            XV miejsce    – 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.

Suma punktów zdobytych w 6-ciu  edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich  .

Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.

Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza  masters

na rok 2018.

Masters ,cyklosport, niezrzeszeni 60,-zł , Masters powyżej 70 lat  30,-zł.

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator

  1. Pomoc techniczna:

Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone  żadne wozy techniczne .

  1. Nagrody:

Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji

Nagrody finansowe lub rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek,  nagradzany będzie tylko zwycięzca.

W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.

W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):

Puchary lub nagrody rzeczowe od  I do III  miejsca  w każdej kategorii

  1. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

 – Włoszczowski  Michał    Wiceprezes   Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

– Kucab Aleksandra          Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

 

——————————————————————————————-

ADRES  SZPITALA: Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
59-400 Jawor
ul. Szpitalna 3   tel 76 870 30 11  tonowo 76 870 30 14-15