X Jubileuszowy Puchar Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym Jelenia Góra 9-10.03.2019


R E G U L A M I N

X JUBILEUSZOWY PUCHAR PIASTÓW ŚLĄSKICH Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra

——————————————————————————————————————–
Jelenia Góra 09-10.03.2019

——————————————————————————————————————-

I. Cel wyścigu

– popularyzacja kolarstwa przełajowego

– promocja Miasta Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego.

– wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym na 2019

II. Organizator

– Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17

III. Współorganizator

– Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze ul. Sudecka 42

IV. Termin i miejsce wyścigów :

dnia 9.03.2019 (sobota) godz.11.00 start pierwszej kategorii

I EDYCJA : XIII Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra – oraz Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik należący do klubu z Dolnego Śląska lub posiadający licencje okręgu dolnośląskiego

dnia 10.03.2019 (niedziela)godz.10.30 start pierwszej kategorii

II EDYCJA – FINAŁ – VII PUCHAR QUESTSPORT oraz XVII Memoriał Jana Kozłowskiego – zawody odbędą się w Jeleniej Górze ul. Lubańska

– Biuro zawodów : Stadion MOS ul. Lubańska

dnia 9.03.2019 godz. 9.00 -10.30 Odprawa techniczna 10.45

dnia 10.03.2019 godz. 8.30 – 10.00 Odprawa techniczna 10.15

V. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia na adres : Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów,

58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 61/17

(e’mail: ksc@opoczta.pl tel. 607 495 737 lub w biurze zawodów

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych :

Dzieci 4 – 6 lat bez opłaty

Dzieci 7 – 8 lat bez opłaty

Dzieci 9 – 10 lat bez opłaty

Dzieci 11 – 12 lat bez opłaty

Żak 11 – 12 lat bez opłaty

Młodzik 13 – 14 lat bez opłaty

Junior młodszy 15 – 16 lat 10,-zł

Junior 17 – 18 lat 15,-zł

P 23 (Mężczyzn) 19 – 22 lat 18,-zł

Elita Mężczyzn 19 lat i starsi 20,-zł

Masters I 35 lat do 44 lat 20,-zł

Masters II 45 lat do 54 lat 20,-zł

Masters III 55 lat – 64 lat 20,-zł
Masters IV 65 lat i starsi 20,-zł

Niezrz. Mężczyzn Open 19 lat i więcej 20,-zł

Niezrz. Kobiet Open 19 lat i więcej 20,-zł

Żakinia 11 – 12 lat bez opłaty

Młodziczka 13 – 14 lat bez opłaty

Juniorka młodsza 15 – 16 lat 10,-zł

Juniorka 17 – 18 lat 15,-zł P 23 (Kobiet) 19 – 22 lat 18,-zł

Elita Kobiet 19 lat i starsze 20,-zł

Opłata startowa osobno za każdy dzień wyścigu.

Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2019 i ważne badania lekarskie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol Mistrzowie Dolnego Śląska zostaną wyłonieni w 14 kategoriach ( od Młodzika do Mastersa). Dzieci startują za pisemną zgodą rodziców (po uprzednim wypełnieniu oświadczenia i pod ich opieką)a zawodnicy niezrzeszeni po wypełnieniu oświadczenia w dniu zawodów.

VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

Zawody zostaną przeprowadzone na trasie okrężnej zgodnie z przepisami PZKol obowiązującymi dla kolarstwa przełajowego na sezon 2018/2019 i szczegółowym regulaminem.

Dzieci 4 – 6 lat 1 okrążenie mini

Dzieci 7 – 8 lat 2 okrążenia małe

Dzieci 9 – 10 lat 3 okrążenia małe

Dzieci 11-12 lat 3 okrążenia małe

Żak 15 min Żakini 15 min

Młodzik 20 min Młodziczka 20 min

Junior młodszy 30 min

Niezrzeszeni Kobiet Open 20 min

Masters III ,IV 25 min

Juniorka młodsza 30 min

Junior 40 min

Juniorka 40 min

Masters I 40 min

Elita Kobiet(P23) 40 min

Niezrzeszeni Mężczyzn Open 40 min

Masters II 30 min

Elita (P-23) 50 min

VII. Klasyfikacja Generalna indywidualna i drużynowa:

W klasyfikacji generalnej wyścigu zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji : I miejsce 15 pkt VI miejsce 10 pkt XI miejsce 5 pkt II miejsce 14 pkt VII miejsce 9 pkt XII miejsce 4 pkt III miejsce 13 pkt VIII miejsce 8 pkt XIII miejsce 3 pkt IV miejsce 12 pkt IX miejsce 7 pkt XIV miejsce 2 pkt V miejsce 11 pkt X miejsce 6 pkt XV miejsce 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycję. Suma punktów zdobytych w 2-ch edycjach . Przy równej ilości punktów, decyduje edycja finałowa. Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów.

VIII. Finansowanie:

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy. Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

IX. Pomoc techniczna:

Wg przepisów PZKol

X. Nagrody:

Dzieci 4 – 6 lat nagrody rzeczowe , dyplomy

Dzieci 7 – 8 lat nagrody rzeczowe, dyplomy

Dzieci 9- 10 lat nagrody rzeczowe, dyplomy

Dzieci 11-12 lat nagrody rzeczowe , dyplomy


a/Klasyfikacja I i II edycji :

– Indywidualnie Puchar I miejsce

Nagrody finansowe lub rzeczowe I –III miejsce

– Drużynowo(klub) Puchar I miejsce

b/Mistrzostwa Dolnego Śląska(9.03.2019-sobota)

– Indywidualnie Koszulka MDŚ I miejsce

Medale I – III miejsce

c/Klasyfikacja Generalna – Finał:

– Indywidualnie Puchary lub nagrody rzeczowe od I – III miejsca w każdej kategorii

– Drużynowo(klub) Puchar od I do III miejsca

XI. Postanowienia końcowe:

– zawodnicy oraz dzieci startują obowiązkowo w kaskach sztywnych

 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
 • wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
 • – organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu spowodowane przez uczestników – organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania zawodów
 • – Organizator zapewnia opiekę medyczną ,obsługę sędziowską – Skład Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium DZKol w porozumieniu z organizatorem
 • – Organizator w porozumieniu z Sędzia Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych edycji : – Michał Włoszczowski – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra – Aleksandra Kucab – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra
 • XII. Zakończenie zawodów:
 • -Ogłoszenie wyników końcowych i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach około godz. 15.30 (sobota) i ok. 14.30. (niedziela) Szpital Wojewódzki 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel.: 75-753-7100 ============================================================Baza noclegowa:
  Hotel Cieplice, Jelenia Góra, ul. Cervi 11 www.hotelcieplice.pl tel. 75-755 1041
  Regulamin zatwierdzono dnia: 10.02.2019 r. DZKol Wrocław / – / Wiesław Kucab